Geomag är en serie leksaker som låter barn bygga och konstruera med hjälp av magneter. Det finns både färdiga byggsatser och lösa delar att köpa, så man kan antingen bygga något efter instruktioner eller själva sätta ihop någon unik kreation. Delarna består av olika sorters stavar, sfärer och paneler som när genom magnetism sätts samman kan bilda större konstruktioner.