Lego Duplo är en särskild variant av Lego som använder sig av bitar som är dubbelt så stora som de vanliga. De är framförallt tänkta att användas av mindre barn, mellan två och sex år gamla. Duplo-bitar är helt kompatibla med vanliga Lego-bitar, vilket innebär att de kan byggas ihop med varandra utan problem. Därmed kan Duplo-bitarna komma till nytta även när barnet är äldre.